Акт інвентаризації грошових коштів на рахунку бланк

акт інвентаризації грошових коштів на рахунку бланк
Однак тут є одне «але». Зокрема, при оцінці земельних ділянок, будівель та споруд (у тому числі й недобудованих), а також транспортних засобів, виявлених як лишки при інвентаризації, вважаємо за доцільне все ж таки звертатися до суб’єкта оціночної діяльності. Згідно з протоколом інвентаризаційної комісії було прийнято рішення про оприбуткування такого об’єкта на баланс. Залишок на кінець звітного періоду аналогічно порівнюється з залишком, виведеним у наступному звіті касира, журналі-ордері №1, Головній книзі. Після цього визначається остаточний залишок готівки за даними обліку. Після обстеження котла інвентаризаційна комісія внесла відповідні відомості про цей об’єкт до інвентаризаційного опису. Детальніше про порядок відображення в обліку (у тому числі поза балансом) операцій з викрадення матеріальних цінностей читайте у матеріалі «Викрадено автомобіль: оформляємо списання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 23). Виявлено прострочену дебіторську заборгованість.


Типова форма № ОЗ-3 Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів. Форма № инв-9 Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності. Інвентаризація бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним графіком може проводиться протягом року. Часткова інвентаризація охоплює якусь части­ну засобів чи зобов’язань. Здебільшого після списання з балансу дебіторська заборгованість перетворюється на безнадійну для стягнення.

Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Протокол, описи та інші інвентаризаційні документи надаються на розгляд таким комісіям. При цьому один примір­ник належно оформлених документів надсилається .власнику цього майна. Форма № ВЗСГ-6 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій). Типова форма № ОЗ-15 Картка обліку устаткування для установлення. Розпочати роботу комісія може у будь-який час доби.

Похожие записи: